Pomoć Varešu putem Inicijative Facebook grupe Varešana

Nekadašnji stanovnik Vareša, koji sada živi s obitelji u Njemačkoj, gospodin Mijo Mirčić spontano je pokrenuo jednu inicijativu na društvenoj mreži Facebook, koja je utemeljena na istoj ideji kao što je bila svojevremena vizija utemeljitelja Zaklade/Fondacije – Pomoć Varešu ! Evo njegove inicijative i akcije pod motom “10 Eura za Vareš”:

Na Bledu održana međunarodna konferencija o robotizaciji u oblasti ekstrakcije minerala I posljednji Partners Forum EU projekta VAMOS

Na Bledu je od 28.do 31.siječnja/januara 2018.godine, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Korištenje robota i automatizacija u eksploataciji minerala”  kao zajednički  stručno-znanstveni skup 86 europskih stručnjaka koji rade na tri EU projekta: UNEXMIN, VAMOS I Real Time Mining/RTM u područja automatizacije u oblasti ekstrakcije minerala i rudarskih tehnologija uključujuči i podvodno rudarenje.

Zaklada podržala VaClaF 2017

U Varešu se od 14. do 24. rujna 2017. godine održava već tradicionalni peti po redu međunarodni Festival ozbiljne glazbe – VaClaF 2017 pod nazivom “Zajedno”. VaClaF se svojom jedinstvenošću, sadržajem i kvalitetom profilirao u jedan od najvažnijih i najljepših kulturnih događanja u Varešu ali i Bosni i Hercegovini i regiji, dobivši 2015. godine status festivala od međunarodnog značaja.

Stranice