Znanstvena istraživanja na prostoru Vareša

U Varešu je sedam dana boravio tim sa Sveučilišta u Zadru koji je započeo istraživanja na temu „Etnološko istraživanje Vareša“ na čelu sa dr. sc. Mariom Katićem, asistentom na Odjelu za etnologiju i antropologiju (ove godine doktorirao na poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i Velimirom Bugarinom, prof. povijesti, etnologije i kulturne antropologije (diplomirao 2011.g.

Okrugli sto: "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi ravoj BiH"

U općinskoj sali u Varešu je 29.5. u okviru VIVA festivala (festival dokumentarnog filma) koji je trajao tri dana, održan okrugli sto na temu "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi razvoj BiH". Inicijator je bila Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš, a nakon pozdravnih govora g. Avdije Kovačevića, načelnika općine Vareš i g. Ratka Orozovića, direktora Festivala,  panel su držali:

Zaklada se prijavila na javni poziv Vlade Hrvatske

Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš aplicirala je za sredstva Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu. Radi se o projektu Rekonstrukcija Radničkog doma - III faza koji obuhvata keramičke, sanitarne, molersko-farbarske, elektroinstalaterske i stolarske radove, te izradu spuštenog stropa.

Stranice