Na Bledu održana međunarodna konferencija o robotizaciji u oblasti ekstrakcije minerala I posljednji Partners Forum EU projekta VAMOS

Na Bledu je od 28.do 31.siječnja/januara 2018.godine, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Korištenje robota i automatizacija u eksploataciji minerala”  kao zajednički  stručno-znanstveni skup 86 europskih stručnjaka koji rade na tri EU projekta: UNEXMIN, VAMOS I Real Time Mining/RTM u područja automatizacije u oblasti ekstrakcije minerala i rudarskih tehnologija uključujuči i podvodno rudarenje.

Organizaciju ove konferencije je proveo Geološki zavod Slovenije uz suorganizaciju između ostalih i članica konzorcija EU projekta VAMOS, među kojima su bile članice iz BiH, Federalni zavoda za gelogiju Sarajevo i Fondacija za obnovu I razvoj regije Vareš. Osim predstavnika navedenih institucija, na skupu je uzeo učešće i direktor BBM Vareš Izudin Sjerotanović.

Prvog dana upriličena je posjeta bivšem rudniku žive kao zaštićenom geo-parku i UNESCO-voj industrijskoj baštini koja se sada koristi u turističke svrhe.

Drugog dana je održana stručna konferencija uz plenarne i paralelne sesije sa prezentacijama stručnjaka iz navedenog područja gdje su aktivno učešće uzeli I predstavnici iz BiH sa prezentacijom dr Tonija Nikolića i koautora o karakteristikama površinskog kopa rudnika željeza Smreka kao odabranog lokaliteta za drugo testiranje robota za podvodno kopanje rude.

Treći dan je održan posljednji sastanak Partners Foroma/PF projekta VAMOS na kome je prezentirano sve što je realizirano u predhodnih 36 mjeseci odnosno 3 godine ovoga kompleksnog projekta I što predstoji u narednih 6 mjesci kada se predviđaju testiiranja opreme na lokalitetu Smreka u Varešu. Na ovom sastanku su istaknute pozitivne ocjene eksperata EU o 2 izvještajima konzorcija za 18 I 36 mjeseci ovog projekta!

Detaljnije o radovima na konferenciji možete vidjet u zborniku, link: http://www.geo-zs.si/PDF/Monografije/Conference_Bled_Proceedings_RD.pdf