Počela testiranja opreme EU projekta VAMOS na prvoj lokaciji Lee Moor u Engleskoj

Kao što smo već najavili, te kako je i predviđeno dinamikom plana na  EU projektu VAMOS, posljednja dva mjeseca su započele pripreme i testiranje na prvoj odabranoj lokaciji površinskog kopa rudnika kaolina Lee Moor u južnoj Engleskoj u blizini grada Plymout-a.

Zaklada podržala VaClaF 2017

U Varešu se od 14. do 24. rujna 2017. godine održava već tradicionalni peti po redu međunarodni Festival ozbiljne glazbe – VaClaF 2017 pod nazivom “Zajedno”. VaClaF se svojom jedinstvenošću, sadržajem i kvalitetom profilirao u jedan od najvažnijih i najljepših kulturnih događanja u Varešu ali i Bosni i Hercegovini i regiji, dobivši 2015. godine status festivala od međunarodnog značaja.

Batimetrijsko snimanje dna jezera Smreka

U okviru priprema za testiranje konstruirane i izrađene opreme na EU projektu VAMOS, a sukladno dinamici pripremnih aktivnosti potrebno je utvrditi sadašnju konfiguraciju dna jezera otvorenog kopa željezne rude Smreka. Utvrđivanja sadašnjeg stanja dna i dubine jezera moguće je postići suvremenom tehnologijom i ultrazvučnim snimanjem dna tzv. batimetrijskom metodom.

Stranice