Projekt VAMOS se završava bez drugog testiranja u Varešu

Obaviješteni smo od koordinatora na naučno-istraživačkom EU/EC projektu Vamos, da se odustalo od drugog testiranja opreme na lokalitetu Smreka u Varešu! Nažalost, uzroci ove odluku su mnogi rizici na ovom istraživačkom I inovativnom projektu, koji su se pojavili u svezi testiranja u Varešu.

Rizike su razmatrali predstavnici konzorcija u Timu za upravljanje projektom/PMT na radom sastanku održanom predhodnih dana. Koji su to glavni razlozi za odustajanje? Identifecirani su sljedeći rizici:

  1. Batimetrijsko snimanje dna jezera u tri navrata (GeoCentar, Banja Luka, i DAMEN Nizozemska, 2x), nije jasno utvrdilo  reljef dna I lokaciju za sigurno spuštanje automatizirane opreme na dno I njegovo pozicioniranje za istraživačka ispitivanja;
  2. Utvrđena je velika količina sedimentnog materijala na dnu, koja je vjerojatno uzrokovana I od velike količine odronjene zemlje sa klizišta iznad “jezera”, koja može uzrokovati probleme za skupu ispitnu opremu (8-10 mil Eura);
  3. Zaostali bager I druga oprema na dnu te moguća odbačena neeksplodirana sredstva/NUS iz rata;
  4. Uvećani nepredviđeni troškovi ispitivanja u Varešu (priprema ispitne baze, transport, personal I nepredviđeni dodatni troškovi, bankovne garancije, složene carinske procedure, odobrenja za privremeni uvoz opreme I boravaka radnog osoblja, itd );

I na kraju, pojavila se neopravdana negativna medijska kampanja nekih domaćih medija posebice lokalnih portala te neodgovornih pojedinaca facebook grupe iz lokalne zajednice, koji su se protiviili  testiranja u Varešu na lokaciji napuštenog i poplavljenog površinskog kopa Smreka, iako su se dobila  odobrenja od svih nadležnih institucija od općine, Federacije BiH i BiH!. Sve ovo je doprinijelo da navedeni tim donese odluku da se odustane od testiranja u Varešu kao rizičnog I okonča ovaj uspješan projekt bez Vareša na drugom alternativnom lokalitetu!  

Sve ove okolnosti su dovele da je uloženi veliki trud I rad svih nas iz BiH bio, nažalost, uzaludan!

A nanesene su i značajne materijalne i nematerijaolne štete ne samo Varešu nego i Bosni i Hercegovini!