Završen trogodišnji EU program GreenWorks – Zeleni radovi u BiH

Konferencijom na Jahorini od 30. do 31.10.2023.godine, završen je trogodišnji EU program GreenWorks – Zeleni Radovi – Utjecaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta, kojeg je implementirao Centar za razvoj i podršku - CRP iz Tuzle u suradnji sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj - CERD iz Laktaša i Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini/ MRRBIH iz Istočnog Sarajeva, a koji je financirala  Europska Unija.

Fondacija dobila grant na natječaju u okviru projekta „Zeleni radovi - GreenWorks“

U Banja Luci je 19. i 20.10.2022.godine, održan dvodnevni trening na teme: “Negativan utjecaj klimatskih promjena na zagađivanje zemljišta”. Trening je proveden u okviru ciklusa obuke na projektu „GreenWorks“ u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši, a koji se financira od strane Europske unije.

Obuka na uređaju za mjerenje kvalitete zraka u okviru projekta „GreenWorks“

U Neumu je 29. i 30.9.2022.godine održana dvodnevna obuka u okviru projekta GreenWorks - Zeleni radovi na temu: „Utjecaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“. Obuka je provedena u okviru organizacije Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši, a koja se financira od strane Europske unije.

Stranice