On-line Seminar u Okviru Projekta GEAR

U okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regije, održan je on-line trening-seminar 18. i 19. svibnja/maja 2021. godine, na temu: „Unapređenje suradnje između organizacija civilnog društva i državne/lokalne uprave“. Organizator i domaćin seminara bio je FORS iz Crne Gore sa udruženjima partnerima Centar za razvoj i podršku/CRP Tuzla iz BiH i Smart kolektiv iz Srbije.

Osnovne škole u Varešu dobile senzorske dezinfekcijske stalke za đake i nastavnike kao mjeru prevencije u borbi protiv pandemije korona virusa

U Varešu su 28.rujna isporučena, a zvanično uručena 9.listopada dva senzorska dezinfekcijska stalka, OŠ “Vareš” i OŠ “Vareš Majdan” kao donacija Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš. Predstavnici Fondacije/Zaklade su poklonili upravi, nastavnicima i đacima navedenih škola u svrhu provođenja epidemioloških mjera za sprječavanje širenja pandemije COVID – 19 u obrazovnom sustavu općine Vareš.

Fondacija/Zaklada donirala Općini i Domu zdravlja Vareš dezinfekcijske stanice u borbi protiv pandemije COVID-19

U Varešu je 16.rujna, uz potpisivanje donatorskih ugovora između Općine Vareš i Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš, donirana dezinfekcijska stanica u borbi protiv pandemije korona virusa. Dezinfekcijski uređaj je postavljen na ulazu općine za svakodnevno korištenje ne samo zaposlenika nego i građana Vareša koji dolaze u općinu za svoje potrebe posebice ishođenje potrebnih dokumenata.

Predstavnici Zaklade/Fondacije učestvovali na javnoj raspravi o budućem rudniku olova i cinka „Rupice“ u Borovici

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma/FMOiT, investitora i koncesionara firmu „Eastern Mining“d.o.o. Sarajevo, održana je 31.kolovoza 2020.godine u Gornjoj Borovici javna rasprava o Studiji procjeni utjecaja na okoliš budućeg rudnika s podzemnom eksploatacijom olova,cinka, barita i pratećih mineralnih koponenti na lokalitetu“Rupice“, općina Vareš.

Stranice