Let's do it Vareš opet na terenu!

Aktivisti i volonteri lokalnog tima „Let’s Do It Vareš“ su ponovno u akciji, nakon održane druge akcije čišćenja ilegalnih deponija, gdje je petnaestak vrijednih aktivista i volontera očistilo između 3 i pol i 4 tone smeća u selu Stupni Do, na redu je i treća pilot akcija na području sela Pogar koja će se održati u nedjelju, 12.8. s početkom u 8.00.

Let's do it Vareš - poziv

Aktivisti i volonteri lokalnog tima „Let’s Do It Vareš“ su ponovno u akciji, nakon održane prve akcije čišćenja ilegalnih deponija, gdje je četrdesetak vrijednih aktivista i volontera očistilo između 3 i pol i 4 tone smeća u selu Javornik, na redu je i druga pilot akcija na području općine Vareš koja će se održati u nedjelju, 15.7. s početkom u 8.00.

Let's do it!

U nedjelju 01.07.2012. godine uspješno je obavljena prva pilot akcija čišćenja više ilegalnih deponija smeća na Javorniku koju je organizirao lokalni tim mreže Let's do it BiH. Utrošeno je 300-350 vreća za smeće i očišćeno 3,5 - 4 tone smeća!!!

Stranice