IN MEMORIAM – Dr.sc. Nijaz Škripić (1957.- 2020.)

S tugom obavještavamo javnost da je 30.12.2020. godine preminuo Nijaz Škripić, osnivač i član Upravnog odbora Fonadacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš i 17. godišnji stanovnik i rukovodilac u Rudniku željezne rude Vareš, ali i veliki prijatelj Vareša. Sahranjen je 04.1.2021.godine u Sarajevu.

Osnovne škole u Varešu dobile senzorske dezinfekcijske stalke za đake i nastavnike kao mjeru prevencije u borbi protiv pandemije korona virusa

U Varešu su 28.rujna isporučena, a zvanično uručena 9.listopada dva senzorska dezinfekcijska stalka, OŠ “Vareš” i OŠ “Vareš Majdan” kao donacija Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš. Predstavnici Fondacije/Zaklade su poklonili upravi, nastavnicima i đacima navedenih škola u svrhu provođenja epidemioloških mjera za sprječavanje širenja pandemije COVID – 19 u obrazovnom sustavu općine Vareš.

Fondacija/Zaklada donirala Općini i Domu zdravlja Vareš dezinfekcijske stanice u borbi protiv pandemije COVID-19

U Varešu je 16.rujna, uz potpisivanje donatorskih ugovora između Općine Vareš i Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš, donirana dezinfekcijska stanica u borbi protiv pandemije korona virusa. Dezinfekcijski uređaj je postavljen na ulazu općine za svakodnevno korištenje ne samo zaposlenika nego i građana Vareša koji dolaze u općinu za svoje potrebe posebice ishođenje potrebnih dokumenata.

Predstavnici Zaklade/Fondacije učestvovali na javnoj raspravi o budućem rudniku olova i cinka „Rupice“ u Borovici

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma/FMOiT, investitora i koncesionara firmu „Eastern Mining“d.o.o. Sarajevo, održana je 31.kolovoza 2020.godine u Gornjoj Borovici javna rasprava o Studiji procjeni utjecaja na okoliš budućeg rudnika s podzemnom eksploatacijom olova,cinka, barita i pratećih mineralnih koponenti na lokalitetu“Rupice“, općina Vareš.

Zaklada u projektu “Misli o prirodi!”

Promocijom projekta „Misli o prirodi!“, u Sarajevu, 12.12.2019.godine započeo je veliki projekt u koordinaciji i organizaciji Centra podrške civilnom društvu/ CPCD iz Sarajeva. Tijekom prezentacije projekta „Misli o prirodi!“ predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti, sa fokusom na grantove planirane u okviru projekta, koji će omogućiti direktno uključivanje organizacija civilnog društva/ OCD-a u projekt.

Stranice