Uspješno završen projekat Fondacije i Fonda za zaštitu okoliša FBiH!

U ožujku/martu 2012. godine, počele su prve aktivnosti Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš na konkretnom radu, obnovi i razvoju lokalne zajednice, pisanjem aplikacije „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na prostoru općine Vareš“ i predlaganja istoimenog projekta Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Stranice