UNEP podržao Zvijezdu za novo zaštićeno područje prirode u BiH

U Trebinju je od 18.do 20.rujna/septembra održan prvi sastanak zainteresiranih strana budućih i sadašnjih zaštićenih područja prirode u Bosni i Hercegovini uz potporu Globalnog fonda za zaštitu okoliša/GEF, a pod pokroviteljstvom Programa za zaštitu okoliša Ujedinjenih naroda/UNEP.

Ovaj sastanak je održan u okviru trogodišnjeg projekta "Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni  i Hercegovini". Cilj projekta je pružanje podrške uspostavi sustava zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini kao i njegovo proširenje, te omogućavanje kapaciteta za učinkovito upravljanje i integraciju biološke raznolikosti u gospodarske okvire razvoja BiH.

Osim novoplaniranih zaštićenih područja: Livanjsko polje, Orjen – Bijela Gora, Bjelašnica-Igman-kanjon rijeke Rakitnice-Treskavica-Visočica podržana je od strane UNEP-a te ovom prigodom i promovirana zaštita planine Zvijezda u vareškoj općini. Iz tog razloga na sastanku je bio nazočan načelnik općine Zdravko Marošević i Boško Andrić te resorni minister zaštite okoliša Ze-Do kantona Fahrudin Brkić. Potporu zaštiti prirode planine Zvijezde u Trebinju dao je i predsjednik Zaklade/Fondacije za obnovu I razvoj regije Vareš, Mladen Rudež.

Na skupu uTrebinju podržani su  naredne aktivnosti od UNEP-a i navedenih relevantnih sudionika fokusne grupe za zaštitu Zvijezde. Dogovoreni su naredni koraci sukladno zakonskoj procedure putem pisma namjere i odluke Općinskog vijeća prema Vladi Ze-Do kantona te usvajanja Zakona o proglašenju zaštite na Skupštini Ze-Do kantona na inicijativu kantonalne Vlade.   

Na ovom dvodnevnom skupu bilo je prisutno oko 100-ak predstavnika državnih, entitetskih i kantonalnih resornih ministarstava, općina, stručnih institucija i nevladinih organizacija iz cijele BiH. Očekuje se da će projekat potaknuti proširenje mrež zaštićenih područja u BiH sa sadašnji nešto više od 2% na 4 do 5%, te unaprijediti efikasnost upravljanja zaštićenim područjima, kao i kapacitete zaštite s ciljem očuvanja biološke raznolikosti i zaštitu ugroženih vrsta i staništa.