Batimetrijsko snimanje dna jezera Smreka

U okviru priprema za testiranje konstruirane i izrađene opreme na EU projektu VAMOS, a sukladno dinamici pripremnih aktivnosti potrebno je utvrditi sadašnju konfiguraciju dna jezera otvorenog kopa željezne rude Smreka. Utvrđivanja sadašnjeg stanja dna i dubine jezera moguće je postići suvremenom tehnologijom i ultrazvučnim snimanjem dna tzv. batimetrijskom metodom.

Na temelju postojeće dokumentacije iz 1986.godine odnosno posljednjih zvaničnih podatataka iz 1989.godine, utvrđen je tadašnj reljef otvorenog kopa Smreka. Austrijska firma MUL, također članica konzorcija ovog EU projekta, je na temelju postojećih podataka, koje je dobila od stručnjaka dr sc. Tonija Nikolića iz Federalnog zavoda za geologiju/ FZG Sarajevo i eksperta na projektu i dr sc. Nijaza Škripića iz Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš/ FORRV, izradila 3D model konfiguracije dna jezera prije njegovog potapanja i stvaranja jezera ratne 1992.godine (na slici u prilogu).
Naime,  utvrđenim i usvojenim rokovnikom programa, na posljednjem sastanku  konzorcija VAMOS projekta u Portu (Portugal), dogovorena su detaljne aktivnosti između ostalih i batimetrijsko snimanje koje je potrebno obaviti ovoga ljeta za sigurno i uspješno testiranje automatske mašine - bagera  daljinski upravljanog iz elektroničkog centra i ostale opreme za  podvodno kopanje rude na kopu jezera Smreka u proljeće/ ljeto 2018.godine.

Na temelju navedenog, batimetrijsko snimanje će uskoro obaviti stručnjaci specijalizirane institucije “GEO-CENTAR” Banja Luka u suradnji sa članicama konzorcija INESC TEC Porto (Portugal), FZG Sarajevo i FORRV Vareš.

O točnom terminu i detaljima ovih aktivnosti  biti  će upoznate nadležne  institucije Federacije BiH posebice Općina Vareš i vlasnik Rudnika željezne rude Vareš (u stečaju), koji su predhodno dali suglasnost za provođenje probnih testiranja na kopu Smreka.
Trenutno se provode pripreme za testiranje ove opreme na prvoj odabranoj lokaciji Lee Moor u blizini grada Plymouth-a, napuštenog rudnika kaolina u Englaskoj (u prilogu).