Fondacija/Zaklada među udruženjima civilnog društva koja su dala podršku BiH za pristupanje Europskoj Uniji

Centar za podršku civilnom društvu/CPCD Sarajevo je 12.02.2024.godine pozvao sva udruženja i fondacije u BiH da potpišu Deklaraciju civilnog društva o otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, https://civilnodrustvo.ba/potpisite-deklaraciju-civilnog-drustva-zelimo-...

Iz tog razloga, CPCD je pozvao da i organizacije civilnog društva daju svoj glas podrške vlastima u BiH da ozbiljno i odgovorno pristupe ispunjavanju uvjeta kako bi ovakva prilika koja nam je ponuđena bila iskorištena na najbolji mogući način.
Rok za potpisivanje ovog dokumenta je bio 25.02.2024. godine, nakon čega je organizirana press konferencija, a potpisana Deklaracija poslana relevantnim institucijama vlasti u BIH i EU.

Dakle, Europska unija postavila pred našu zemlju, u cilju otvaranja pregovora o pristupanju EU, ispunjenje određenih reduciranih uvjeta do 21.ožujka ove godine koje je Vijeće ministara BiH sa Parlamentom BiH uglavnom ispunilo.
U navedenom roku Deklaraciju je potpisalo 118 udruženja i fondacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Među organizacijama civilnog društva koje su potpisale Deklaraciju našla se i Fondacija – Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš!