Uspiješno započeo i odvija se EU-GW projekt „Zaštita prirode planine Zvijezde“

Od 1.11.2022.godine započeo je projekt: „Zagovaranje budućeg zaštićenog područja prirode planine Zvijezda u cilju zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i razvoja zelene ekonomije“, koji će trajati 8 mjeseci, sve do 30.6.2023.godine. Projekat je dobio grant sredstva od EU, a odvija se uz podršku programa GreenWorks u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši i Mrežu za ruralni razvoj BiH.

Do sada su održana dva radna sastanka, 2.11. i 1.12. prošle godine i jedan 16.2. o.g., na kojima je definiran i usvojen projektni zadatak/Tor oeojekta sa akcijskim planom, kojim su utvrđene konkretne zadaće projektnog tim u sastavu: Mladen Rudež, koordinator projekta, Boško Andrić, asistent i Toni Petković suradnik na projektu.

Prvi dvomjesečni periodični izvještaj je prihvaćen od Ugovornog tijela CRP Tuzla i sada se odvija drugi tromjesečni dio realizacije projekta. Do sada su realizirani planirani zadaci i vidljivost projekta u lokalnim medijima, mjesečniku „Bobovac“ (objavljeni su članak i oglasi promidžbe u 4 broja), a na radiju „Bobovac“čuju se kontinuirano spotovi-džinglovi o projektu „Zvijezda“. Također su pripremljeni i tiskani letci promocije zaštite prirode planine Zvijezda.

Upravo ovih dana se provode  predavanja o prirodi zaštićenog područja u vareškim školama, osnovnim i srednjoj, a u pripremi je i prva javna tribina o projektu Zvijezda idućeg mjeseca. Promotivni plakati su obljepljeni u javnim ustanovama i na javnim mjestima općine, kojima se promovira zaštita prirode kao razvojna šansa općine Vareš. Izrađen je i promotivni roll up banner kojim se promiče podrška zaštite prirode planine Zvijezda kao razvojna prilika aktualne zelene ekonomije, ublažavanje klimatskih promijena ali i kao prilika za razvoj ruralnog turizma, zapošljavanje stanovništva i održivog razvoja lokalne zajednice.

U zadnjem kvartalu se planira nastavak promocije putem predavanja u školama i druge javne tribine u Varešu te medijska promocija u lokalnim medijima ali drugim medijima, kako elektronskim tako i pisanim, u Federaciji BiH i BiH. Također, dogovaraju se radni sastanci predstavnika projektnog tima uz podršku općine sa novim ministrima okoliša i šumarstva te predstavnicima nove Vlade Ze-Do kantona u Zenici. Planiraju se i terenske aktivnosti lociranja divljih deponija  i plan njihove sanacije kao i mjerenja kvaliteta zraka u zaštićenom području.

Nakon okončanja projekta slijedi finalni izvještaj s projekta na lokalom i engleskom jeziku, o kome ćemo izvjestiti javnost.
PODRŽIMO ZAŠTITU PRIRODE PLANINE ZVIJEZDA JER TO JE RAZVOJNA PRILIKA OPĆINE VAREŠ !!!