Osnovne škole u Varešu dobile senzorske dezinfekcijske stalke za đake i nastavnike kao mjeru prevencije u borbi protiv pandemije korona virusa

U Varešu su 28.rujna isporučena, a zvanično uručena 9.listopada dva senzorska dezinfekcijska stalka, OŠ “Vareš” i OŠ “Vareš Majdan” kao donacija Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš. Predstavnici Fondacije/Zaklade su poklonili upravi, nastavnicima i đacima navedenih škola u svrhu provođenja epidemioloških mjera za sprječavanje širenja pandemije COVID – 19 u obrazovnom sustavu općine Vareš.

Na donaciji su se zahvalili u ime Uprave škole, direktori osnovnih škola Muris Parić i Nehrudin Muftić te istakli značaj donacije na početku nove školske godine u cilju preventivnog djelovanja na zdravlje stotina učenika i nastavnika navedenih škola u vremenu opasne epidemije korona virusa ali i ostalih infektivnih oboljenja.