IN MEMORIAM – Dr.sc. Nijaz Škripić (1957.- 2020.)

S tugom obavještavamo javnost da je 30.12.2020. godine preminuo Nijaz Škripić, osnivač i član Upravnog odbora Fonadacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš i 17. godišnji stanovnik i rukovodilac u Rudniku željezne rude Vareš, ali i veliki prijatelj Vareša. Sahranjen je 04.1.2021.godine u Sarajevu.

Nijaz je rođen u Ćeliću, 28,4.1957.godine, završio je osnovnu školu i gimnaziju u Tuzli, a 1980. godine diplomirao je s najvišom ocjenom na Rudarsko geološkom fakultetu u Tuzli, odsjek  Primjenjene geologije, usmjerenje: Hidrogeologija. Te iste godine zasniva svoje prvo zaposlenje u Rudniku željezne rude Vareš kao njen stipendista. U Varešu radi sve do 1997. godine.
Godine 1997. zasniva radni odnos u Energoinvestu, Energoinžinjerng-Higra Sarajevo. Od 1992. godine počinje se baviti i edukativnim radom na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Geološki odsjek – Katedra za hidrogeologiju i inžinjersku geologiju.

Naučni stupanj doktora tehničkih nauka iz područja geologije stekao je 15.06.2002. godine, obranom doktorske disertacije pod naslovom “Stanje i dinamika promjena inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karakteristika područja Vareš“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od 16.09.2002. godine zasniva stalni radni odnos na Građevinskom fakultetu u Sarajevu-Institut za geologiju, na poslovima naučnog i višeg naučnog suradnika za znanstvenu oblast Geologija sve do svoje smrti. Istovremeno je bio angažiran i kao docent-spoljni suradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu  u Tuzli za znanstvenu oblast - „Hidrogeologija i hidrotehnika“, zatim na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, predmet “Inženjerska geologija” na  odsjeku građevinarstva.

Također, istovremeno je radio i poslove višeg asistenta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na predmetu „Geologija sa petrografijom“ od 2003. godine do 2008. godine. U svojom bogatom znanstveno-stručnom djelovanju bio je učesnik mnogobrojnih stručnih i znanstvenih skupova, konferencija u zemlji i inozemstvu a ostavio je značajan doprinos rudarskoj i geološkoj znanosti putem objavljivanja stručnih i znanstvenih knjiga i radova i dao značajan doprinos strukovnoj i znanstvenoj literaturi.

Kao član Fondacije/Zaklade dao je veliki doprinos od njenog osnivanja 2011. do danas kako u radu, tako i njenoj afirmaciji i razvoju. Ovim tužnim povodom, ožalošćeni, želimo izraziti posljednji pozdrav Nijazu i iskrenu sućut obitelji, uz izraze poštovanja i zahvalnosti za sve što je naš Nijaz dobra učinio!

Fondacija-Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš