Predstavnici Zaklade/Fondacije učestvovali na javnoj raspravi o budućem rudniku olova i cinka „Rupice“ u Borovici

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma/FMOiT, investitora i koncesionara firmu „Eastern Mining“d.o.o. Sarajevo, održana je 31.kolovoza 2020.godine u Gornjoj Borovici javna rasprava o Studiji procjeni utjecaja na okoliš budućeg rudnika s podzemnom eksploatacijom olova,cinka, barita i pratećih mineralnih koponenti na lokalitetu“Rupice“, općina Vareš.

Temeljem dnevnog reda javne rasprave, predstavnik FMOiT je izložio zakonsku osnovu u postupku ishođenja okolišne dozvole u kome je neophodno kao preduvijet odobriti navedenu Studiju i dobiti vodnu dozvolu za budući rudnik. Potom su stručnjaci ovlaštene konsultantske tvrtke Rudarski institut d.d. Tuzla, detaljno predstavili Studiju  o svim aspektima tehnologije, i njenog utjecaja na okoliš, te uvjete i mjere koje treba poduzeti za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, te zakonom propisana ograničenja negativnih utjecaja na sve komponente okoliša: vode, tlo, zrak, biodiverzitet, otpad ali i na stanovništvo, šume sa florom i faunom, itd. Predviđeno je i praćenje utjecaja na okoliš propisanog sukladno zakonskim odredbama za monitoring okoliša.

Uslijedila je diskusija s komentarima podrške projektu ali i sa zahtjevima lokalnih stanovnika MZ Borovica i općine Vareš, koji su pročitani od strane Tereze Šimić i koji su u pismenoj formi dostavljeni Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u privitku). U konstruktivnoj diskusiji o projektu i Studiji učestvovali su: Suad Čosić, dipl.ing. rudarstva, član i predstavnik stručne komisije FMOiT za analizu i stručni izvještaj o Studiji, te sekretar Općinskog vijeća Leon Pavlović i predsjednik MZ Borovica Grga Vukančić.

Javnoj raspravi su nazočili predsjednik UO Fondacije/Zaklade i pomoćnik načelnika za razvoj općine Vareš Rusmir Berberović i predsjednik Zaklade Mladen Rudež. Fondacija/Zaklada će dostaviti u zakonskom roku od 30 dana zvanični dopis s komentarima, primjedbama i prijedlozima za izmjene i dopune Studije prije odobrenja nadležnog organa.