On-line Regionalna Konferencija „Uloga civilnog društva u zaštiti okoliša“ u Okviru Projekta GEAR

U Sarajevu je održana 29. i 30.6. 2021. godine on-line regionalna konferencija na temu “Uloga civilnog društva u zaštiti okoliša“. Konferencija je organizirana u okviru projekta GEAR - Zelena ekonomija za razvoj regiona, koji financira Europska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016.-2017., a u BiH sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Projekt provodi konzorcij organizacija koji čine Centar za razvoj i podršku/ CRP iz Bosne i Hercegovine, Smart Kolektiv iz Srbije, FORS Montenegro iz Crne Gore, Ekosvest iz Sjeverne Makedonije, EDEN centar iz Albanije, kao i udruga SLAP iz Hrvatske.

Na konferenciju je pozvana i Fondacija/Zaklada, a prvog dana panelist je bio Mladen Rudež,  koji se osvrnuo na neke od karakteristika djelovanja civilnog ruštva u BiH, a posebice je prezentirao pravne mehanizme i alate koji se trbaju primjenjivati od strane civilnog društva temeljem domaćeg zakonodavstva i međunarodnih sporazuma i konvencija koje je BiH potpisala i koje je obavezna provoditi na dobrobit društvene zajednice o pitanjima zaštite okoliša. Od međunarodnih ugovora govorio je, također, o Aarhuskoj konvenciji i pristupu okolišnim informacijama, učešću u odlučivanju i pristupu pravosuđu po pitanju unapređenja i zaštite okoliša od štetnog i prekomjernog zagađivanja okoliša. Osvrnuo se i na obaveze BiH u pitanjima okoliša iz Maastricht deklaracije koja je donesena 2014. godine na 5. sastanku članica konvencije (5.MoP AC), čiji sudionik je bio i osobno kao Focal point BiH. 

Od interesantnih tema drugog dana govorilo se o zelenim projektima i inicijativama civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana, zatim suradnji civilnog društva i vlasti u oblasti zelene tranzicije temeljene na zelenoj i cirkularnoj ekonomiji koju potiče novi EU dokument pod nazivom Europski zeleni plan (EU Green Deal).