Humanitarna večer: „Dobro je činiti dobro“!

U Varešu je 01.12.2012. godine s početkom u 19:00 sati održana humanitarna večer pod nazivom „Dobro je činiti dobro“. Prigodni koncert organiziran je u suradnji „Foruma žena Strica-Zaruđe“ i Župnog ureda Vareš, a za cilj je imao prikupljanje sredstava za rad pučke kuhinje koja dnevno hrani stotinjak građana Vareša u stanju socijalne potrebe.

Potpisan ugovor između JKP Vareš i Fondacije!

U Varešu je 31.8.2012. godine sklopljen ugovor između Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš i Javnog komunalnog preduzeća Vareš u visini od 5.000 KM. Ovim ugovorom se pokrivaju troškovi goriva za utovar i prijevoza krutog otpada sa lokaliteta divljih deponijana na područjima mjesnih zajednica općine Vareš do gradske deponije "Kota".

Stranice