Let's do it Vareš - druga pilot akcija

Dakle, i akcija čišćenja deponije na Stupnom dolu je uspješno provedena, ali u stravičnim uvjetima - pored nesnosne vrućine, na deponiju je bio bačen i leš mrtve životinje. Ipak, učesnici akcije nisu odustali i pored užasnog smrada. No na žalost, na akciju se nisu odazvali mještani Stupnog dola, osim Likić Ahmeda -Šlajbe, koji je pripremio peku i osvježenje radnicima po završetku čišćenja. Naučena lekcija: LETSDOIT VAREŠ NEĆE PROVODITI AKCIJE ČIŠĆENJA DEPONIJA TAMO GDJE NEMA DOVOLJNE PODRŠKE LOKALNOG STANOVNIŠTVA!!! Ovo ne zbog toga što dijelimo smeće na moje i tvoje, nego zbog toga što se bez učešća onih na čijem se području deponija nalazi ne može postići stvarni cilj-da se deponija nikada više ne pojavi. Drugim riječima, samo onda kad sami uložite trud, vrijeme i energiju, možete cijeniti i čuvati rezultate svog rada. U suprotnom, stvarnog učinka nema.

I ponovo apsurd - prošli put su pomogli Tuzlaci, danas Sarajlije, a odziv Varešana opet slab i pored obecanja mnogih da će doći. Pitam se, je li nekoga bar malo stid? Je li se neko bar malo zacrvenio? Kakvi smo to ljudi?

Preuzeto sa facebook stranice Let's do it tima Vareš
Napisala Božidarka Dodik