satanak Sekretarijata i 2. redovna sjednica U.O.

Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš je 25.08.2012.godine u prostorijama Plave sale Općine Vareš održala drugu redovnu sjednicu Upravnog odbora, s početkom u 12:00 sati. Budući da su ispunjeni gotovo svi zadaci predviđeni Programom rada za 2012. godinu, članovi UO su pozdravili dosadašnji rad F/ZORRV.

Akcija čišćenja na Pogari

Članovi tima Let's do it Vareš su uspješno realizirali i svoju 3. pilot akciju, čišćenje divljih deponija na selu Pogar. Na oko 1100 m n.v., 60 volontera iz Vareša, Pogari i susjednog sela Javornik u jednom su danu uspjeli očistiti ukupno 3 deponije i ukloniti oko 10 tona smeća iz okoliša.

Let's do it Vareš opet na terenu!

Aktivisti i volonteri lokalnog tima „Let’s Do It Vareš“ su ponovno u akciji, nakon održane druge akcije čišćenja ilegalnih deponija, gdje je petnaestak vrijednih aktivista i volontera očistilo između 3 i pol i 4 tone smeća u selu Stupni Do, na redu je i treća pilot akcija na području sela Pogar koja će se održati u nedjelju, 12.8. s početkom u 8.00.

Let's do it Vareš - poziv

Aktivisti i volonteri lokalnog tima „Let’s Do It Vareš“ su ponovno u akciji, nakon održane prve akcije čišćenja ilegalnih deponija, gdje je četrdesetak vrijednih aktivista i volontera očistilo između 3 i pol i 4 tone smeća u selu Javornik, na redu je i druga pilot akcija na području općine Vareš koja će se održati u nedjelju, 15.7. s početkom u 8.00.

Stranice