Obuka na uređaju za mjerenje kvalitete zraka u okviru projekta „GreenWorks“

U Neumu je 29. i 30.9.2022.godine održana dvodnevna obuka u okviru projekta GreenWorks - Zeleni radovi na temu: „Utjecaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“. Obuka je provedena u okviru organizacije Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši, a koja se financira od strane Europske unije.

Cilj obuke je bio da se 30-ak učesnika obuke upoznaju sa zakonskim osnovom u okviru postojećih entitetskih Zakona o zaštiti zraka/vazduha i relevantnih provedbenih propisa – pravilnika u oba entiteta BiH, kao i konkretan rad na doniranim uređajima za mjerenje parametara kvalitete zraka.

Prezentaciju zakonodavnog osnova odnosno zakona o zaštiti zraka, pravilnika te iskustva sa uspostavljenom mrežom monitoringa kvalitete zraka u kantonima  Federacije BiH, izložio je pomoćnik ministra Goran Mišić iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, dok je praktičnu obuku o načinu rada, sukladno uputstvu, boxy uređaja za mjerenje nivoa prašine u ambijentalnom zraku je provela predstvnica proizvođača uređaja firme Energoinvest – Blum R&D Labs.

Na obuku je pozvana i Fondacija/ Zaklada, a predstavljao ju je Mladen Rudež.