Konferencija o (Ne)zaštićenim Područjima Prirode u Ze-Do Kantonu

U Zenici je 24.ožujka/marta održana  konferencija o „(Ne)zaštićenim područjima prirode u Ze-Do kantonu“, koju je zajednički organizirala WWF Adria (World Wide Fund for Nature) u BiH, UG Fojničani Maglaj i Eko-forum Zenica, ispred koalicije za zaštitu prirode kantona, a uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Konferenciju i projekt  financira Švedska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju u okviru podrške aktivnostima projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva/CPCD Sarajevo.

Konferencija je organizirana kao dio zagovaračkih aktivnosti za unapređenje zaštite prirode u kantonu, kroz povećanje broja i površine zaštićenih područja, te unapređenje upravljanja istima kroz uspostavljanje kantonalne javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.
 
U okviru ovog zagovaračkog procesa uspostavljena je radna grupa sastavljena od predstavnika koalicije udruženja građana i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koja će u narednom periodu zajednički raditi na ovim pitanjima.

Konferencijom se željelo okupiti sve relevantne aktere i predstaviti trenutno stanje i status inicijativa potencijalnih zaštićenih područja u kantonu, te da se razmotre otvorena pitanja i podrže procesi proglašenja novih područja, kao i da se zajednički razmotre mogući modeli upravljanja postojećim i novim zaštićenim područjima.

Konkretne inicijative koje su razmatrane na konferenciji odnose se na zaštitu područja:
Babina -Tvrkovac u općini Zenica, Matinski vis u općini Žepče, planina Zvijezda u općini Vareš, Mokra Megara u općini Maglaj, Orlja u općini Olovo, kao i inicijative za zaštitu Bistrika, Bara i Gornje Trstionice u općini Kakanj.

Ovaj događaj je prvi u nizu budućih javnih konsultacija sa predstavnicima lokalne zajednice u Zeničko-dobojskom kantonu za sva pitanja, na kojima se očekuje  još veće učešće svih relevantnih aktera, uključujući prestavnike Vlade kantona, općina na čijim se područjima nalaze predmetna područja, kao i sve druge institucije, organizacije i privredni subjekti zainteresovani za ovu problematiku.

Iz Vareša su uzeli aktivno učešće predstavnici Općine, Općinskog vijeća, šumarije, turističke zajednice – Info centra „Eko Turist“ i Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš.