Obuka na projektu „GreenWorks“ o zaštiti zraka i zemljišta u BiH

Na Vlašiću je od 15.do 17.11.2021.godine održana obuka na temu "Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta”. Ovaj trening je provoden u okviru projekta GreenWorks - Zeleni radovi u cilju većeg utjecaja civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, te izgradnja većih kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovom umrežavanju i javnom kampanjama.

Na ovaj način će se projekt provoditi sa partnerskim organizacijama na uspostavi i jačanju mreže OCD-a „GreenWorks“ i sticanju znanja i vještina predstavnika OCD-a u mrežavanju, zagovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša te zagovaranju i promicanju važnosti bolje zaštite zraka i zemljišta u BiH.

Projekt implementira Centar za razvoj i podršku CRP u saradnji sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj - CERD  i Mrežom za ruralni razvoj u BiH, a financira ga Europska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u Bosni i Hercegovini.
Na obuku je pozvana i Fondacija/ Zaklada čiji predstavnik je bio Mladen Rudež. Dvodnevnu obuku je pohađalo 30-ak sudionika nevladinih organizacija iz cijele BiH, a najavljena je i naredna obuka idućeg mjeseca u okviru istog projekta.