Obuka o Održivom Razvoju i Upravljanje Zelenim Projektima

U Neumu su od 29.9.do 2.10.2021.godine održana dva treninga:„Održivi razvoj, sredstava i zeleno strateško planiranje“ i „Upravljanje ciklusom zelenih projekata“. Ova obuka je provode u okviru projekta GreenWorks, Zeleni radovi kojeg implementira Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u saradnji sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj - CERD iz Laktaša i Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, a koji financira  Europska Unija.

Svjedoci smo prekomjernog zagađenja zraka, vode i tla, nekontroliranog iskorištavanja prirodnih resursa i uništavanje biološke raznolikosti, te brzo rastućih  efekata klimatskih promjena koje uzrokuju degradaciju okoliša. Ovaj projekt bavi se primarno temama: „Sagorijevanje fosilnih goriva, posebno uglja u proizvodnji električne i toplotne energije kao i nekontrolirane uporaba raznih kemikalija, pesticida i mineralnih gnojiva u poljoprivredi koji negativno utječu na zemljište“.

Realizacijom projekta nastoji se pojačati utjecaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena. Stoga će se sve više raditi na uspostavi mreže „GreenWorks“ i stjecanju znanja i vještina u umrežavanju, razgovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša te zagovaranju i promicanju važnosti zaštite zraka i tla.

Tokom treninga vršeno je i osposobljavanje u pisanju projekata preko kojih bi se namicala sredstva za ostvarenje planiranih aktivnosti.

Zaključak seminara je da se ubuduće koristi sve više energije iz ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora u kombinaciji sa organskom održivom bio proizvodnjom.

Treninge su vodili vrhunski osposobljeni predavači, a ogranizacija seminara smišljena i dobro iskoordinirana. Dogovoreno je da se u skorom vremenu nastavi sa takvom vrstom edukacije i zajedničkog djelovanja. 

Na ove četverodnevne treninge pozvana je i Fondacija/ Zaklada čiji predstavnik je bio član UO Toni Petković. Obuku je pohađalo 30 sudionika nevladinih organizacija iz cijele BiH.