Projekt VAMOS se završava bez drugog testiranja u Varešu

Obaviješteni smo od koordinatora na naučno-istraživačkom EU/EC projektu Vamos, da se odustalo od drugog testiranja opreme na lokalitetu Smreka u Varešu! Nažalost, uzroci ove odluku su mnogi rizici na ovom istraživačkom I inovativnom projektu, koji su se pojavili u svezi testiranja u Varešu.

Pomoć Varešu putem Inicijative Facebook grupe Varešana

Nekadašnji stanovnik Vareša, koji sada živi s obitelji u Njemačkoj, gospodin Mijo Mirčić spontano je pokrenuo jednu inicijativu na društvenoj mreži Facebook, koja je utemeljena na istoj ideji kao što je bila svojevremena vizija utemeljitelja Zaklade/Fondacije – Pomoć Varešu ! Evo njegove inicijative i akcije pod motom “10 Eura za Vareš”:

Na Bledu održana međunarodna konferencija o robotizaciji u oblasti ekstrakcije minerala I posljednji Partners Forum EU projekta VAMOS

Na Bledu je od 28.do 31.siječnja/januara 2018.godine, održana međunarodna konferencija pod nazivom “Korištenje robota i automatizacija u eksploataciji minerala”  kao zajednički  stručno-znanstveni skup 86 europskih stručnjaka koji rade na tri EU projekta: UNEXMIN, VAMOS I Real Time Mining/RTM u područja automatizacije u oblasti ekstrakcije minerala i rudarskih tehnologija uključujuči i podvodno rudarenje.

Stranice